Vrienden van de Luisterlijn Utrecht

De subsidie die de Luisterlijn Utrecht (voorheen Telefonische Hulpdienst Utrecht) ontvangt, dekt niet alle uitgaven. Daarom is er Vrienden Luisterlijn Utrecht, voor al die dingen die net niet passen binnen de subsidie. Zoals een buitendag voor de vrijwilligers of een extra training en/of opleiding.
Vrijwilligers bij de Luisterlijn Utrecht praten met mensen met uiteenlopende problemen: eenzaamheid, verlies, relatieproblemen, ziekte, psychische problemen. Het is hard werken, je krijgt soms verhalen te horen die je behoorlijk kunnen raken.

We hebben uw financiële hulp hard nodig!

Wij snappen dat niet iedereen zo intensief bezig kan en wil zijn met zijn of haar medemens. De vrijwilligers die dat doen verdienen het grootste respect en de warmste steun. En die steun kunt u, als donateur of vriend van de Luisterlijn Utrecht, geven.
De Stichting Vrienden Luisterlijn Utrecht verwelkomt u graag in haar vriendenkring. Wij zoeken donateurs die ons willen ondersteunen met een geldelijke bijdrage. Giften aan ons zijn fiscaal aftrekbaar, omdat we een ANBI-status hebben. Periodieke giften zijn fiscaal nog aantrekkelijker dan eenmalige giften.

DONEER NU!

Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen? De voorzitter, Arthur Modderkolk, en de secretaris, Hannie van Baren, staan u graag te woord.
Informatie: 030-2943738 of info@vriendenluisterlijnutrecht.nl.
Bank: NL51 INGB 0007738829 t.n.v. van Stichting Vrienden Luisterlijn Utrecht.

Samenstelling bestuur

Arthur Modderkolk                      Voorzitter
Hannie van Baren                         Secretaris
Joke Kuijf                                        Penningmeester

RSIN nummer 856742867

Jaarverslag en Jaarrekening 2016-2017
Beleidsplan 2016-2019

THD Jaarverslag incl. jaarrekening 2018

Beleidsplan Vriendenluisterlijn 2019-2021
Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarrekening 2021 Stichting Vrienden Luisterlijn Utrecht_[13726]

Beleidsplan Vrienden Luisterlijn 2019-2021

Beleidsplan 2022-2025 Stichting Vrienden Luisterlijn Utrecht[13727]

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 St. Vrienden Luisterlijn Utrecht

Jaarverslag 2023 St Vrienden Luisterlijn Utrecht

De volgende donateurs gingen u voor:
Sesam Akademie

De adviseurs van de Sesam Academie hebben ons geholpen bij het versterken van de Vrijwilligersvertegenwoordiging, het inrichten van ons digitale archief en bij het maken van een nieuwe klachtenregeling.
VSBfonds

Het VSBfonds maakte de aanschaf van het online roosterprogramma mogelijk.
SpoeltmanBouw

We ontvingen een donatie van Spoeltman Bouw.
Snoeijs Consultants

We ontvingen een donatie van Franca Snoeijs.
Rabo Stimuleringsfonds

Dankzij een donatie van het Rabo Stimuleringsfonds konden wij voor extra ondersteuning van de Vrijwilligersvertegenwoordiging zorgen.
Oranje Fonds

Dankzij het Oranje Fonds kon professor Ad Kerkhof een thema-avond over suïcide verzorgen voor de vrijwilligers.
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement

In 2007 mochten wij hier ons meerjarenplan presenteren en overhandigen aan burgemeester Brouwer.
Monuta

De donatie van Monuta werd gebruikt voor een thema-avond over rouw en verliesverwerking. Ook kregen de vrijwilligers een boekje over dat onderwerp.
Maarten’s Fotohoek

Maarten’s Fotohoek bood de vrijwilligers een buffet aan bij de viering van het 35-jarig jubileum.
Grand Catering

Grand Catering verzorgde bij die gelegenheid de catering en de bediening. Als geschenk aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht.
Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaf een projectsubsidie waarmee we een reclamecampagne konden opzetten.
Sponsors verhuizing

In het voorjaar van 2016 moest de Telefonische Hulpdienst Utrecht verhuizen: ons oude pand werd verkocht en we moesten een nieuw onderkomen zien te vinden. Dat is gelukt. Dat was echter pas het begin: er moest worden verbouwd, er moesten aanpassingen komen voor gehandicapten en de infrastructuur voor telefoon en computer moest worden aangelegd. En er moest natuurlijk worden verhuisd.
We hadden dit niet kunnen realiseren zonder hulp. Gelukkig kregen we die hulp: De Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Utrecht en de Nederlandse Provincie van de Orde der Franciscanen maakten onmiddellijk geld aan ons over. De Ridderlijke Duitse Orde nam een groot deel van de extra kosten voor de aanpassingen voor gehandicapten voor zijn rekening. Het Oranjefonds, Kansfonds, K.F. Heinfonds en het Steunfonds Richard Hooglandt Stichting steunden ons met aanzienlijke bijdragen, zodat we de aanpassingen aan de ruimte, de inrichting en de verhuizing konden financieren.
De vrijwilligers kunnen hun werk nu doen in een lichte, frisse en schone omgeving. Namens hen heel hartelijk dank voor deze bijdragen!